0

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

β' γυμνασίου

Συγγραφή: Λεων. Γ. Παρτσανάκης
Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας

Advertisements
0

Βιβλία Γαλλικών

 

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

 

 

bookcover

 Γαλλικά Α’ Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-2324-5556-7879-110111-138139-167168-222
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-124
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-3233-6263-117
 

bookcover
 

 Γαλλικά Γ’ Γυμνασίου
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-28, 29-56, 57-8485-112113-140, 141-169170-183184-197
198-222
 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-118
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-3031-6061-119