Έκθεση: η Ελλάδα των απαρχών, μεταξύ ονείρου και Αρχαιολογίας

Ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

04/10/2014-19/01/2015 | ΕΘΝΙΚO ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚO ΜΟΥΣΕΊΟ ΤΟΥ

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s