ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ/ADJECTIFS POSSESSIFS

 

 

source

Ένας κτήτορας – ένα αντικείμενο γένους αρσενικού

mon/ton/ son

ex: Paul a un stylo. -C’est son stylo.

Ένας κτήτορας – ένα αντικείμενο γένους θηλυκού

ma/ta/sa

ex:Paul a une maison. -C’est sa maison.

Ένας κτήτορας – πολλά αντικείμενα

mes/tes/ses

ex: Paul a des stylos. -Ce sont ses stylos.

Πολλοί κτήτορες – ένα αντικείμενο

notre/votre/leur

ex: Paul et Marie ont une maison. -C’est leur maison.

Πολλοί κτήτορες- πολλά αντικείμενα

nos/vos/leurs

ex: Paul et Marie ont des livres. -Ce sont leurs livres.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το κτητικό επίθετο μπαίνει στη θέση του άρθρου,μπροστά

από το ουσιαστικό.

Όταν χρησιμοποιούμε ένα κτητικό επίθετο μας ενδιαφέρει

το γένος του αντικειμένου και όχι του κτήτορα.

Όταν έχουμε ένα ουσιαστικό, γένους θηλυκού, και αρχίζει

από φωνήεν χρησιμοποιούμε κτητικά επίθετα γένους αρσενικού.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ- EXERCICES

Συμπληρώστε με τα κτητικά επίθετα.

 1. J’ai un cheval. -C’est …… cheval

 2. Tu as un livre. -C’est …… livre.

 3. Il a une fille. -C’est …… fille.

 4. Elle a un fils. -C’est …… fils.

 5. Nous avons un CD. -C’est ……CD.

 6. Vous avez un violon. -C’est ……violon.

 7. Ils ont une guitare. -C’est ……guitare.

 8. Elles ont une amie. -C’est ……amie.

 9. J’ai une amie. -C’est ……ami.

 10. Tu as une amie. -C’est ……amie.

 11. Il a des amis. -Ce sont ……amis.

 12. Elle a des enfants. -Ce sont…..enfants.

 13. J’ai des vélos. -Ce sont ……vélos.

 14. Tu as des cordes. -Ce sont ……cordes.

 15. Nous avons des salopettes. -Ce sont ……salopettes.

 16. Vous avez un programme. -C’est ……programme.

 17. Ils ont un appartement. -C’est ……appartement.

 18. Elles ont des rollers. -Ce sont ……rollers.

 19. Nous avons une voiture. -C’est ……voiture.

 20. Vous avez des fruits. -Ce sont ……fruits.

Συμπληρώστε τις προτάσεις με  κτητικά επίθετα.

 

 1. Vous aimez……ville.
 2. Vous aimez……enfants.
 3. Nous faisons……exercice.
 4. Nous faisons ……exercices.
 5. Ils aiment……parents.
 6. Elles aiment……ami.
 7. Nous parlons de ……enfants.
 8. Vous prenez ……voiture.
 9. Ils prennent ……voitures.
 10. Elles parlent de …….enfants.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s