Συντηρητής έργων τέχνης

 

Ποιος είναι και με τι ασχολείται; Καθήκον του διατηρητή – συντηρητή έργων τέχνης (πινάκων, γλυπτών, κλπ.) είναι η ανάληψη της συντήρησης έργων τέχνης χρησιμοποιώντας κάθε φορά τις ανάλογες μεθόδους. 
Ποια είναι τα καθήκοντα του; Αυτά περιλαμβάνουν: να ερευνά το
συγκεκριμένο έργο από την άποψη της τεχνικής, των υλικών, των χρωμάτων
και των εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του, να
προσδιορίζει τη φθορά και την εξέλιξή της, να επιλέγει τον κατάλληλο
τρόπο συντήρησης και βελτιώνει την κατάστασή του.
Που εργάζεται και υπο ποιές συνθήκες; Η εργασία αυτή εκτελείται σε ατελιέ 
ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ. ή στους χώρους που βρίσκεται το έργο τέχνης,
αν δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του. Αναμένεται επαφή με χημικές
ουσίες (χρώματα, διαλυτικά κ.ά.).
Τι εργαλεία / εξοπλισμό χρησιμοποιεί; πινέλα, χρώματα, καμβάδες, λεπτά
εργαλεία σκαλίσματος, υλικά επικάλυψης, κλπ.
Ποια προσόντα απαιτούνται για να πετύχει κανείς σε αυτόν τον τομέα; Για
την επιτυχή εκτέλεση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η αποφοίτηση από
το αντίστοιχο ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή από πανεπιστημιακή σχολή του εσωτερικού ή
εξωτερικού. Επίσης χρειάζονται δημιουργικές ικανότητες, υπομονή και
επιδεξιότητα. 

Ορισμός: Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης αναλαμβάνει τη συντήρηση ή και αποκατάσταση αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων, εικόνων και άλλων έργων τέχνης. 
Περιγραφή: Ο συντηρητής ασχολείται με αντικείμενα ή μνημεία που έχουν αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία, προσπαθώντας να τα επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση ή να επιβραδύνει τη φυσική τους φθορά. Συγκεκριμένα, εξετάζει προσεκτικά τη σύσταση των υλικών και τον τρόπο κατασκευής των μνημείων ή αντικειμένων που αναλαμβάνει να συντηρήσει. Στη συνέχεια, διερευνά την έκταση της φθοράς και τα αίτια που την προκάλεσαν και αποφασίζει για τις τεχνικές-μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει για τη συντήρηση και την αποκατάστασή τους. Τέλος, με τη βοήθεια εργαλείων ή/και τη χρήση χημικών υλικών, προχωρά στον καθαρισμό των επιφανειών, στην καταπολέμηση της οξείδωσης, στην ενίσχυση των φθαρμένων τμημάτων, στην ανάδειξη των χρωμάτων. 
Δίνει συμβουλές για τη συντήρηση των αντικειμένων και τις συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στους χώρους όπου φυλάσσονται ή εκτίθενται (μουσεία, αίθουσες τέχνης, ανοιχτοί χώροι, ιδιωτικές συλλογές). 
Απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος θεωρείται ο ειδικός υλικοτεχνικός εξοπλισμός (στερεομικροσκόπιο, χημικά, πάγκοι εργασίας και άλλα). Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης εκτός από τα παραπάνω, χρησιμοποιεί μικροσκόπιο, μεγεθυντικούς φακούς, βουρτσάκια, σφουγγάρια και διάφορα εργαλεία χειρός. Επίσης, χειρίζεται υλικά όπως χρώματα και διαλυτικά χρωμάτων, κολλητικές ουσίες και υλικά παρόμοια με αυτά του έργου τέχνης που συντηρεί. 
Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης μπορεί να ειδικευτεί είτε στη συντήρηση έργων που είναι φτιαγμένα από κάποιο συγκεκριμένο υλικό (γυαλί, πέτρα, ξύλο, υφάσματα, κεραμικά), είτε σε ένα είδος έργων τέχνης (συντήρηση γλυπτών, αγαλμάτων, εικόνων, πινάκων).

Προϋποθέσεις άσκησης: Για την άσκηση του επαγγέλματος στο δημόσιο τομέα απαιτείται πτυχίο, ενώ για ανάληψη εργολαβιών είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Χαρακτηριστικά: 
Νομοθετική κατοχύρωση: 
Εκπαίδευση: Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης μπορεί να έχει σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών καθώς και στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης των Τ.Ε.Ι. και σε αντίστοιχα τμήματα δημόσιων ή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
Σπουδαιότητα: Η εργασία ενός επαγγελματία συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης απαιτεί υπομονή και επιμονή, καλή ιστορική γνώση, κλίση στο σχέδιο, προσοχή, ικανότητα για λεπτές χειρωνακτικές εργασίες, ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, φαντασία, και δημιουργικότητα. Ακόμη, ο συντηρητής χρειάζεται να διαθέτει ικανότητα αντίληψης χώρου, επιδεξιότητα, καθώς και κριτική σκέψη, καλλιτεχνική ευαισθησία και παιδεία, εικαστική αντίληψη και αγάπη για την τέχνη. Επίσης, είναι καλό να ενδιαφέρεται και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τεχνικές συντήρησης. 
Το επάγγελμα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης είναι σύνθετο, απαιτεί υπευθυνότητα και συγχρόνως ιδιαίτερα λεπτή, χειρωνακτική και συχνά κουραστική εργασία. Στη δουλειά αυτή θεωρούνται αναπόφευκτες οι μετακινήσεις στους χώρους όπου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα και έργα τέχνης. Η εργασία του συντηρητή μπορεί να είναι ατομική ή και ομαδική. 

Μέλλον: Οι ευκαιρίες απασχόλησης για το επάγγελμα φαίνεται να είναι αρκετά καλές, ιδιαίτερα για όσους διαθέτουν επαρκή τεχνική κατάρτιση, εμπειρία και μεράκι για τη δουλειά τους. 
Οι αποδοχές τους είναι ανάλογες των προσόντων που διαθέτουν και των έργων που αναλαμβάνουν.
Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο συντηρητής εργάζεται ως μισθωτός σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σε πινακοθήκες, σε μουσεία, σε εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε αρχαιολογικές εφορείες, σε μεγάλες ιδιωτικές συλλογές ή ως ελεύθερος επαγγελματίας στο δικό του εργαστήριο.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης συνήθως εργάζεται σε περιβάλλον εργαστηρίου, που είναι καθαρό, καλά φωτισμένο και αεριζόμενο. Αρκετές φορές όμως, εκτίθεται σε αναθυμιάσεις από τα χημικά υλικά που χρησιμοποιεί για τον καθαρισμό των έργων. Όταν εργάζεται επί τόπου στους χώρους των ευρημάτων, μπορεί να αντιμετωπίζει κίνδυνο ατυχήματος από πτώση χωμάτων, σαθρών τοίχων και άλλων υλικών. Το ωράριο απασχόλησης συχνά καθορίζεται από τον όγκο του έργου που έχει αναλάβει και την πίεση του χρόνου παράδοσης. 

Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο επαγγελματίας συντηρητής εγγράφεται στο Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο. 
Γενικά σχόλια: Ο συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης χρειάζεται να διαθέτει την απαραίτητη θεωρητική και τεχνική κατάρτιση, παράλληλα με καλλιτεχνική ευαισθησία. 
Εργάζεται με προσοχή κι υπομονή, προστατεύοντας και συντηρώντας με υπευθυνότητα, επιμέλεια και φροντίδα τα έργα τέχνης και τα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς. 
πηγή:http://10gym-irakl.ira.sch.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=78

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s