Βασικοί κανόνες προφοράς στα γαλλικά.

Règles de prononciation/Κανόνες προφοράς

1. OU=[U]                                                      2. OI=[OA]
la mouche= η μύιγα                                       le mois=ο μήνας
le loup= ο λύκος                                             la droite=δεξιά
la cour= η αυλή                                              noir= μαύρο
la poupée =η κούκλα                                     la boîte= το κουτί
3. AU=[O]                                                        4. EAU=[O]
l’auto= το αυτοκίνητο                                        le gâteau=το γλυκό
gauche=αριστερά                                             le moineau=το σπουργίτι
jaune=κίτρινο                                                    l’eau=το νερό
la faute= το λάθος                                            l’oiseau=το πουλί
5. CH=[Ş]                                                         6. EI=[E]
la bouche=το στόμα                                          la reine= η βασίλισσα
le chapeau=το καπέλο                                      la baleine= φάλενα
le chocolat=η σοκολάτα                                    seize= μέγεθος
le chiffre= ο αριθμός                                          treize= δεκατρία
7. AI=[E]                                                            8. AIS, AIT,AIENT=[E]
le lait= το γάλα                                                   je marchais= περπατούσα
mai= Μάιος                                                        (ils) étaient= ήταν
la laine= το μαλλί                                               (il) portait= φορούσαν
l’air= ο αέρας                                                     (elles) avaient= είχαν
9. ILL=[II]                                                         10. GE/GI=[J]  
la fille= το κορίτσι                                             la cage=το κλουβί
la famille=η οικογένεια                                     le genou=το γόνατο
la feuille= το φύλλο                                           le gilet=το γιλέκο
je travaille=εργάζομαι                                       la girafe= η καμηλοπάρδαλη
                            
11.CE/CI=[S]                                                       12. Ç=[S]
la noce= ο γάμος                                                  le garçon=το αγόρι
descendre= κατεβαίνω                                        la façade= η πρόσωψη
merci= ευχαριστώ                                                le français=ο γάλλος
le cinéma=το σινεμά                                             le maçon= ο χτίστης
13. GN=[NI]                                                             14. AIL=[AI]
la montagne= το βουνό                                           le travail= η εργασία
gagner=κερδίζω                                                      le détail=η λεπτομέρια
la campagne= η εξοχή
magnifique= καταπληκτικός
15. EIL=[EI]
l’appareil=η μηχανή
le soleil = ο ήλιος
16. TI=[SI]  
la patience= η υπομονή
la respiration= η αναπνοή
17. PH=[F]
le phare= farul
la photo
18. IN, IM =[Ĕ]  
intelligent=έξυπνος
inviter=προσκαλώ
important=  σημαντικός
19. EN, EM=[Ã] 
l’enquête= η έρευνα
entrer=μπαίνω
embrasser=φιλώ

20. QU=[C]

que=ότι
 la musique =η μουσική
 magique= μαγικός
 qui= ποιος

21. U=[IU]     
le mur= ο τείχος
l’huile= το λάδι
la faculté=η σχολή
la levure=

22. Y=[I]
le stylo= στυλό
les yeux= μάτια
le sycomore= συκομορέα
la pyramide= η πυραμίδα

22. ON=    [Õ]  
Londres= Λονδίνο

la chanson= τραγούδι
le son= ήχος

 από francophiles

Για βασικούς κανόνες προφοράς στα γαλλικά κάντε κλικ εδώ.

Sites 1. 2. 3.

Apprendre les liaisons des mots en français après une préposition

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s