Δραστηριότητα για τη Β΄τάξη.Περιγράφω το δωμάτιό μου.

Advertisements

One thought on “Δραστηριότητα για τη Β΄τάξη.Περιγράφω το δωμάτιό μου.

  1. La chambre que je partageais avec ma soeur pour ce qui a deux lits deux bancs et sept armoires, un tapis et deux miroirs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s